Ilmainen kouluruokailu on järjestetty Suomen kaikkien oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948, ja se on suuri etuoikeus.Vain Ruotsi toimii samoin. Viime aikoina on kuitenkin uutisoitu siitä, että lapset ja nuoret käyttävät tätä etuoikeutta huonosti tai ainakin syövät hyvin valikoiden.

Opetushallituksen sivuilla huomautetaan, että kouluruokailu kattaa kolmanneksen oppilaan päivittäisestä energiansaannista. Se on paljon muutakin, sillä se voi johtaa oppilaat pohtimaan esimerkiksi ruoan terveellisyyttä, laatua ja hintaa sekä hyvien tapojen merkitystä. Se kehittää myös vuorovaikutustaitoja, ja parhaimmillaan se on virkistävä levähdystauko.

Sivuilla ohjataan vanhempiakin: “Kun kotona syödään runsaasti kasviksia ja hedelmiä, noudatetaan säännöllistä ja järkevää ateriarytmiä ja suhtaudutaan positiivisesti kouluruokailuun, lapsi oppii luontevasti tekemään oikeanlaisia ruoka-ja ruokailuvalintoja.”

Isä meidän -rukouksen selityksessä Luther muistuttaa, että Jumala antaa pyytämättä jokapäiväisen leivän, joka toki on paljon enemmänkin kuin pelkkä ravinto. Selityksessä hän pyytää Jumalaa auttamaan, että käsittäisimme sen ja vastaanottaisimme sen kiitollisena.

Sirkka Lehdon kirjoittama pääkirjoitus on julkaistu Lasten polku -lehdessä 5/2024. Kuva: Jaakko Koskelo