Suviseuroissa huomasit ehkä monenlaisia ihmisiä. Suureen ihmisjoukkoon mahtuu erilaisuutta: on vanhoja ja nuoria, erikokoisia ja erinäköisiä ihmisiä. Joku saattaa liikkua hitaammin ja toinen nopeammin. Joku on terve ja elinvoimainen, joku on sairas, ja jonkun voimat ovat jo vähentyneet.

Jotkut asiat on helppo nähdä toisesta ihmisestä ulospäin. Esimerkiksi ihonväri, pukeutuminen ja liikkuminen ovat tällaisia asioita. Myös vaikkapa kävelykeppien tai pyörätuolin kanssa liikkuminen on asioita, mitkä voimme toisista huomata.

Kaikkea vieraista tai tutuistakaan ihmisistä ei kuitenkaan voi päätellä sen perusteella, mitä näkee. Toisilla saattaa olla sellaisia kipuja tai iloja, mitä emme voi ulkopuolelta arvata.

On hyvä suhtautua kaikkiin ihmisiin arvostavasti ja mukavasti, vaikuttivat he ulospäin miltä vain.

Milena Määtän kirjoittama pääkirjoitus on julkaistu Lasten polku -lehdessä 7–8/2023.
Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu