Kristillisen käsityksen mukaan siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa tässä maailmassa. Herran siunaus, jota kutsutaan myös Aaronin siunaukseksi (4. Moos. 6:24–26), on aina osa kirkollisia toimituksia; jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset ja hautaamiset päättyvät Herran siunaukseen.