Lasten polku 5/2019, Päätoimittajan terveisiä

Mikä seuraavista on ammatti: pappi, pukki, pappa? Kun eräältä pieneltä pojalta kysyttiin hänen toiveammattiaan, hän luetteli nuo kaikki kolme. Hän halusi aikuisena tehdä papin töitä, toimia joulupukkina ja päästä papaksi.

Tässä lehdessä puhutaan Jumalan luomistyöstä ja esitellään erilaisia ammatteja. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Kun Jumala luo ihmisen, hän antaa ihmiselle erilaisia taitoja ja luonteenpiirteitä, joista voi olla hyötyä tulevassa ammatissa.

Lapsena ei voi vielä varmaksi tietää, minkälaiseen ammattiin Jumala johtaa. Ammatteja on paljon, ja tulevaisuudessa robotit voivat tehdä osan niistä töistä, joita ihmiset nyt tekevät. Silloin syntyy uusia ammatteja. Jonkun on esimerkiksi korjattava ja kehitettävä robotteja.

Erilaisia ammatteja esitellään Lasten polussa tästä numerosta alkaen. Sarjan aloituksessa kurkataan monen eri ihmisen työmaalle – myöhemmin perehdytään tarkemmin yksittäisten ammattilaisten työpäivään.